top of page

YASAL UYARI

Bu e-posta ve ilişikteki dosyalar hukuken gizli ve kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri içerebilir. Kişisel verilerle ilgili bilgilendirmeyi https://www.uckaltd.com/gizlilik-politikası adresinden okuyabilirsiniz. E-posta ve içeriği sadece gönderilen gerçek veya tüzel kişinin, gönderim amacıyla bağdaşan sınırlı kullanımı içindir. Muhatap, kendisine gönderilen bilgileri gönderim amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak kullanacağını kabul eder. Eğer bu e-postanın muhatabı değilseniz bu e-postanın ve eklerinin kopyalarını herhangi bir şekilde gönderemez, dağıtamaz ve yedekleyemezsiniz. Lütfen bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, gönderene bu durumu bildiriniz ve e- posta ve ilişiğindeki belgeleri sistemden siliniz.

DISCLAIMER

This message may contain confidential information and personal data/sensitive personal data. You can reach and read acknowledgement about data protection on https://www.uckaltd.com/gizlilik-politikası It’s intended only limited use of the individual or legal entity to whom they are addressed in accordance with sending purpose. Recipient acknowledges that he/she shall only use the information in accordance with its sending purpose. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email and its attachment.

bottom of page