top of page

Dolgu maddeleri kireçli ürünlerdir ve çok çeşitli nedenlerden dolayı kullanılır. Dolgu maddesi içeren boyaların genellikle daha düşük kalitede olduğu sanılır ancak bir yandan daha ucuz boyalar yapmak için dolgular kullanılıp ve pigmentler kısmen değiştirilip daha az renklendirme gücüne sahip boyalar elde edilse de diğer yandan bir dolgu maddesi kullanmak zaruri olabilir. Çünkü bazı pigment türleri saf pigment içeren bir boyayla çalışmayı imkansız hale getiren renklendirme gücüne sahiptir.

İstenilen diğer yapısal özellikler de bir dolgu maddesi olmamasından olumsuz olarak etkilenebilir. Genel olarak dolguların kullanımı kolay bir boya elde etmek için çok gerekli olduğunu ve boya katmanının dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemediğini veya hatta iyileştirebileceğini söyleyebiliriz.

bottom of page