top of page

Terebentin sanatçılar tarafından genellikle terebentin yağı olarak adlandırılmaktadır . Terebentin, çeşitli çam ağaçlarından alınan balsamının damıtma yoluyla elde edildiği uçucu bir yağdır. Kimyasal şartlarda, terebentin yağı çeşitli "terpenler" den oluşan ve iyi bir çözücü olmasından dolayı yağlı boyalar, yardımcılar ve vernikler için son derece uygun bir solventdir. Terebentin yağının bir kaç kez damıtılmasıyla reçine benzeri maddelerin seviyesi asgariye indirilir ve pratik olarak % 100 uçucu "düzeltilmiş terebentin" elde edilir. Ciddi sanatçıların sadece bu kaliteyi kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.

Tiner, petrol damıtımından elde edilen bir petrol ürünüdür. Kokusu ve etkisi içinde bulunan "aromatik hidrokarbonların" türüne bağlıdır. İyi bilinen aromatik hidrokarbonlar, tinerin içinde küçük miktarlarda rastlantısal olarak bulunan ksilen ve toluendir. Çeşitli tiner türleri mevcuttur. Genel olarak, eğer aromatik hidrokarbonların yüzdesi yüksekse çözücülük etkisi artar. Kokusuz tinerin kokusuzluk özelliği, neredeyse tamamen aromatik hidrokarbon eksikliğinin bir sonucudur. Bu da kokunun çok daha az olmasının yanı sıra çözücü etkisinin de az olmasına neden olur. Talens "Artists 'grade" tiner ve Kokusuz  tineri % 100 uçucudur. Genel olarak terebentin yağı, tinerden daha büyük bir çözücü kapasitesine sahiptir. Örneğin Dammar reçinesi terebentin yağında çözünür, fakat tinerde çözülmez. Düşük çözücü kapasitesi nedeniyle kokusuz tiner eski vernik tabakalarını temizlemek için uygun değildir. Her ne kadar doğrudan doğadan gelen şeylerin kimyasal olarak üretilenlerden daha az zararlı olduğu düşünülse de, burada, terebentin yağı tinerden daha zararlı, gözler ve cilt için daha fazla tahriş edici ve aşırı duyarlılığa yol açma olasılığı daha fazladır (alerjik reaksiyonlar). Teoride her iki inceltici hem boyayı inceltmek hem de fırçaları temizlemek için kullanılabilir. Bununla birlikte, buharlaşma ve havayı kirletmesi açısından temizlik işlerinde tinerin kullanılması tavsiye edilir. Terebentin reçine birçok ressam tarafından hoş kokulu kabul edilip genellikle boyalar için inceltici olarak kullanılması bir sebep oluştursa da çalışma odasının her zaman iyi havalandırıldığından emin olunması gerekir.

bottom of page