top of page

Akrilik Reçine Çözelti

Bir akrilik reçine çözelti, suda sentetik reçine parçacıklarının ince bir dağılımından oluşur. Mikroskobik reçine parçacıkları su içinde süspansiyon halindedir, çözünmezler. Su buharlaştıkça parçacıklar birbirine yaklaşır. Birbirlerine dokunduklarında sürekli bir sentetik film oluşturmak için birleşirler. Sudaki sentetik bir reçine çözelti süt beyazıdır ve kuruduktan sonra renksiz ve saydamdır.

Bu çözelti bağlayıcıya genellikle lateks denir. Bununla birlikte, lateks terimi, genellikle bir akrilik reçineye değil, bir P.V.Ac'ye (polivinil asetat) dayandırılarak yapılan sentetik çözelti reçine veya bunun bir türevine atfen kullanılır. Önemli bir fark ta lateksin  akrilik reçineye göre alkaline dirençli olmaması veya çok daha az dirençli olmasıdır.

bottom of page