Schellac

Shellac, Hindistan ve diğer Asya bölgelerinde ağaçlarda simbiyotik olarak yaşayan bir bitin "Coccus lacca"nın reçine benzeri bir salgısıdır. Schellac ancak alkali suda çözünebilir. Kuruduktan sonra sabittir ve su ile silinemez.