top of page

Dekstrin

Dekstrin, sıvı bir bağlayıcı oluşturmak üzere suda çözünen bir nişasta ürünüdür. Bu ürün çürümeye karşı hassas olduğundan, koruyucu madde eklemek gerekir. Dextrin, Talens'in ekstra ince guaj ürününde  ve diğer kaliteli poster boyalarında bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Bir dekstrin çözeltisinin başka bir özelliği de tiksotropi içermesidir. Boyayı hareketsiz bırakırsak, kendiliğinden kalınlaşır. Hareket (karıştırma veya boyama) boyayı tekrar inceltir ve kolayca yayılmasını sağlar.

bottom of page